Jubileum (Wapening in Beton juni 2012)

50 jaar Van Noordenne Staal

Dit jaar bestaat staalleverancier en wapeningscentrale Van Noordenne Staal 50 jaar. Het bedrijf geldt als een toonaangevend bedrijf dat heeft bijgedragen aan een groot aantal ontwikkelingen in de wapeningsbranche. Een overzicht van de historie van het bedrijf.

In de loop der jaren heeft Van Noordenne Staal een voortrekkersrol gespeeld in verschillende ontwikkelingen binnen de wapeningsbranche. Dit enerzijds omdat het bedrijf tot de grootste wapeningscentrales van Nederland hoort en voortdurend investeert in de nieuwste technieken. Anderzijds is het bedrijf via de diverse brancheverenigingen steeds nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van regelgeving en kwaliteitseisen aan wapeningsstaal. 

Wapeningscentrale

Het bedrijf werd in 1962 door de heer Bas van Noordenne opgericht als handelsmaatschappij in ijzer en staal. Daarvoor had hij jarenlang in het buitenland gewerkt in de baggerindustrie. Het bedrijf kreeg de naam Handelmij B.M. van Noordenne. Voor de opslag werd een terrein gehuurd van aannemersbedrijf Gebr. Van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam, kantoor werd aan huis gehouden en broer Wim van Noordenne deed de boekhouding. Na verloop van tijd werd aan de Rivierdijk 33 in Hardinxveld-Giessendam een deel van het terrein van Scheepswerf den Bout gehuurd. Het was al snel noodzakelijk meer personeel in te zetten. Dit werd in eerste instantie ingehuurd van de scheepswerf. In 1969 kwam Arie van Noordenne het bedrijf versterken als full time all round medewerker. Wel moest hij al snel na zijn aanstelling zijn dienstplicht vervullen, Cees Peursem werd toen aangesteld als zijn opvolger.

Er werd een steeds groter deel van het terrein van Scheepswerf den Bout gehuurd. Toen bleek dat eigenaar Rens den Breejen geen opvolging had, kocht Bas van Noordenne in 1971 de scheepswerf en het bijbehorende terrein. Tot en met 1976 voerde het bedrijf dan ook de activiteiten van de scheepswerf uit (de verkoop van zalmschouwen, scheepsreparaties en snijwerk). In 1976 werd de scheepswerf verkocht en de huidige locatie aan de Rivierdijk 422a in gebruik genomen. De opslagmogelijkheden van het bedrijf waren door deze verhuizing aanzienlijk gegroeid en ook ging men steeds meer wapeningsstaal verkopen aan grote aannemers. Onder de commerciële aanvoering van Cees Peursem en Arie van Noordenne maakte het bedrijf in de eerste helft van de jaren ’70 een gestage groei door en ook kwam er steeds meer een splitsing in het constructiestaal en de wapeningsstaal.

Vlechtbedrijf

Beide afdelingen bleven na de splitsing groeien. Het bedrijventerrein aan de Rivierdijk werd in eigen beheer verder uitgebreid. Door een samenwerking met het Rotterdams Vlechtbedrijf ontwikkelde het bedrijf zich meer en meer als vlechtcentrale. De houten knip- en buigbanken werden vervangen door stalen banken en rollenbanen. Het knip- en buigproces werd hiermee aanzienlijk versneld en geprofessionaliseerd. Na het overlijden van eigenaar Jan Romijn van het Rotterdams Vlechtbedrijf, in mei 1980, werd dit bedrijf overgenomen door Metibo. Door de nieuwe combinatie werden steeds grotere projecten aangenomen zoals bijvoorbeeld de Kademuur Calandtunnel en de Amro Bank Amsterdam (beiden 5000 ton).

Als gevolg hiervan werd het machinepark aanzienlijk uitgebreid. Ook de afdeling constructiestaal bleef doorgroeien. Dit had een verdere uitbreiding van de productiehal tot gevolg. Het bedrijf nam het beheer en onderhoud van de machines en kranen in eigen beheer, hiervoor werd een aparte Technische Dienst (TD) opgezet.

Toen in 1984 vlechtbedrijf Metibo failliet ging, werd besloten het overgrote deel van het personeel van dit bedrijf over te nemen om de lopende projecten mee uit te kunnen voeren. Het bestaande aannemersbedrijf van broer Jan van Noordenne werd hiertoe overgenomen en voortgezet als vlechtbedrijf. Vanaf dit moment ging het bedrijf het vlechtwerk in eigen beheer uitvoeren, al dan niet in samenwerking met andere vlechtbedrijven (in onderaanneming). (De naam J. van Noordenne bv verdween in 1997. Deze naam werd veranderd in Van Noordenne Vlechtwerken bv en de organisatie werd uitgebreid met Van Noordenne Wapeningscentrale bv.) De diverse ontwikkelingen hadden tot gevolg dat in 1989 een nieuwe uitbreiding werd gerealiseerd. Het kantoorpand waar het bedrijf momenteel in is gevestigd werd in 1990 in gebruik genomen.

Groei

In de jaren ’90 groeide het bedrijf in hoog tempo verder, zowel de divisie wapeningsstaal als de divisie constructiestaal. Grote projecten, zoals de Tramtunnel, Heuvelplan Eindhoven en de Calandtunnel werden aangenomen en uitgevoerd. Het personeelsbestand groeide vanzelfsprekend mee en het machinepark werd steeds verder gemoderniseerd. De machines werden computergestuurd, de buigstaten gedigitaliseerd.

In 1996 nam André van Noordenne het stokje over van Bas van Noordenne. Door diverse overnamen groeide het bedrijf in de jaren die hierop volgden uit tot een zeer grote speler op de Nederlandse markt. Bovendien werd in 1999 de firma Rolmat opgezet met partners ZND Draad en Voorbij Spantechniek. In 2003 werd Van Noordenne 100% eigenaar van dit bedrijf. Het bedrijfsterrein en het pand werd daardoor steeds verder uitgebreid. De aanduiding ‘Handelmij’ in de bedrijfsnaam dekte allang niet meer de lading van de diverse activiteiten van het bedrijf en daarom werd de naam in 2006 veranderd in Van Noordenne Staal bv.

Ook werd in deze periode een nieuw buigstatenprogramma (BFW) in gebruik genomen (zie ook het artikel ‘Synergie in de wapeningsbranche, Wapening in beton 3-2008). Het kantoor aan de Rivierdijk werd in 2009 grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Bij deze gelegenheid werden ook de diverse jubilarissen binnen het bedrijf in het zonnetje gezet. Een van hen, Arie van Noordenne, vierde zelfs zijn 40-jarig jubileum (zie ook Wapening in beton 2-2009). Hij werd in 2011 opgevolgd door Piet van Houwelingen als divisiemanager wapeningsstaal.

Tegenwoordig is Van Noordenne Staal een van de grootste en modernste wapeningscentrales van Nederland en is het bedrijf betrokken geweest bij een groot aantal aansprekende projecten. Het 50-jarig jubileum is op 12 mei gevierd met relaties en op 15 juni uitgebreid met het personeel.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand